ŽILKA IGOR - ŽILKOVÁ IVETA - GOEBELS ŽILKOVÁ ZUZANA - Agentúrna Kancelária Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - 0917 921 927 - kontaktný email - Mnohoročné skúsenosti, dlhodobá starostlivosť

 

Dôchodkový systém na Slovensku je založený na troch pilieroch:

· I. pilier: Priebežný dôchodkový systém zabezpečený Sociálnou poisťovňou
· II. pilier: Starobné dôchodkové sporenie zabezpečené dôchodkovými správcovskými spoločnosťami (DSS)
· III. pilier: Doplnkové dôchodkové sporenie zabezpečené doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami (DDS)

 

Vstup

Do I. piliera je automaticky zaradená každá fyzická osoba (FO), ktorá sa stáva platcom odvodov, a to najčastejšie z dôvodu, že FO vznikol pracovný pomer. FO môže byť platcom odvodov aj ako SZČO, osoba na materskej / rodičovskej dovolenke, poberateľ peňažného príspevku na opatrovanie, osobný asistent FO s ťažkým zdravotným postihnutím a dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba.

 

Do II. piliera môže vstúpiť každá FO do veku 35 rokov, ktorá už má aktívne dôchodkové poistenie v I. pilieri. Vstup je uskutočnený prostredníctvom uzatvorenia zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení (SDS) s vybranou dôchodkovou DSS-kou. V období od 15. marca do 15. júna môže z dôvodu otvorenia II. piliera zmluvu o SDS uzatvoriť FO v akomkoľvek veku, a takisto táto FO môže aj uskutočniť prestup medzi jednotlivými DSS-kami.

 

Pre prestup medzi DSS-kami je ku návrhu zmluvy o SDS potrebný originál akceptačného listu od Sociálnej poisťovne. Tento akceptačný list je vydávaný bez poplatku ak:

  • od posledného prestupu uplynul minimálne jeden rok
  • ešte neuplynuli dva roky od vzniku dôchodkového poistenia v I. pilieri.

V opačnom prípade je akceptačný list vydávaný za poplatok 16€.

 

Sporenie

Prvé dva piliere sú ako základný systém dôchodkového sporenia financované z odvodov pracujúcich, ktoré sú zákonom stanovené.

 

Pri I. pilieri sa 18 % z vymeriavacieho základu odvádza do Sociálnej poisťovne a tieto odvody sú využité na vyplácanie dôchodkov aktuálnym dôchodcom. V Sociálnej poisťovni si teda nič neodkladáme a za naše odvody získavame prísľub štátu, že nám v budúcnosti bude vyplácať dôchodok z odvodov aktuálne pracujúcich ľudí, rovnako ako teraz prispievame my pre dnešných dôchodcov.

 

V II. pilieri sa z vymeriavacieho základu odvádza 14 % do Sociálnej poisťovne a 4 % na vlastný osobný účet do vybranej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, kde sú využité na sporenie na vlastný dôchodok. Sporitelia v II. pilieri teda budú poberať dôchodok z dvoch zdrojov – časť zo Sociálnej poisťovne a časť z DSS-ky. 

Sporenie na vlastnom účte teda nestojí ani cent navyše.

 

Čo sa deje s našimi odvodmi v II. pilieri?

DSS vytvára a spravuje dôchodkové fondy, v ktorých zhodnocuje finančné prostriedky sporiteľov. Sporiteľ môže mať svoje odvody spravované v jednom alebo vo dvoch fondoch.  Tieto odvody vytvárajú konkrétne úspory, ktoré sú po celý čas osobným majetkom sporiteľa, a teda vytvárajú aj možnosť dedenia pri úmrtí sporiteľa pred začiatkom poberania dôchodku z II. piliera.

Aké fondy máme na výber?

GARANT dlhopisový garantovaný dôchodkový fond – informačný prospekt

PROGRES akciový negarantovaný dôchodkový fond – informačný prospekt

Aktuálne zhodnotenie fondov môžete sledovať tu.

 

Dobrovoľné príspevky

Okrem odvodov si má každý sporiteľ možnosť sporiť na dôchodok v II. pilieri aj prostredníctvom dobrovoľných príspevkov, ktoré môžu výrazne zvýšiť budúci dôchodok z II. piliera.

Tieto dobrovoľné príspevky sú investované do rovnakých fondov ako príspevky z odvodov, ale na sporiteľovom účte sú evidované samostatne. V prípade výstupu z II. piliera sú tieto príspevky následne vyplatené sporiteľovi, kým príspevky z odvodov sú pri výstupe z II. piliera presunuté do Sociálnej poisťovne a prestávajú byť osobným vlastníctvom sporiteľa.

Navyše, dobrovoľné príspevky znižujú daňový základ, daňovo zvýhodnená je suma do výšky 2% zo základu dane. Sporiteľ si výšku dobrovoľných príspevkov môže určiť sám, čím si môže individuálne pozitívne ovplyvniť výšku svojho budúceho dôchodku.

 

Komu sa oplatí vstúpiť do II. piliera? Čítajte tu.

Kedy pôjdete na dôchodok? Čítajte tu.

  

Zdroj: www.allianzsp.sk
Zdroj: www.asdss.sk