ŽILKA IGOR - ŽILKOVÁ IVETA - GOEBELS ŽILKOVÁ ZUZANA - Agentúrna Kancelária Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - 0917 921 927 - kontaktný email - Mnohoročné skúsenosti, dlhodobá starostlivosť

Ako sa poistiť?

Pre viac informácií a uzatvorenie poistenia nás kontaktujte cez 
Kontaktný Formulár.

Kontakty

Agentúrna kancelária
Mobil: 0917 921 927
Kontaktný e-mail
Žilka Igor
Mobil: 0905 616 208
Tel.: 043/4293 523
E-mail: Zilka@os.allianz.sk
Žilková Iveta
Mobil: 0918 968 802
Tel.: 043/4293 523
E-mail: Iveta.Zilkova@os.allianz.sk
Goebels Žilková Zuzana
Mobil: 0908 470 074

 

Výpočet cestovných náhrad pri použití vlastného vozidla zamestnancom na pracovnej ceste určí výšku náhrady od zamestnávateľa za každý 1 km jazdy plus náhradu za spotrebované pohonné látky.

Cestovné náhrady pri použití vlastného vozidla:

 • Sumy náhrad za každý 1 km jazdy od 1.1.2009:
  • 0,183 EUR - osobné cestné motorové vozidlá
  • 0,050 EUR - jednostopové vozidlá a trojkolky
 • Cenu pohonnej látky preukazuje zamestnanec dokladom o kúpe pohonnej látky. Ak zamestnanec nepreukáže cenu pohonnej látky dokladom o kúpe, použije sa cena pohonnej látky, ktorá platila v čase nástupu na pracovnú cestu zistená Štatistickým úradom SR.
 • Spotreba podľa technického preukazu sa určuje nasledovne:
  • ak je v technickom preukaze uvedená spotreba len podľa príslušnej slovenskej technickej normy, na výpočet sa použije spotreba podľa tejto normy; pri jazde cestného motorového vozidla v meste sa spotreba určená podľa slovenskej technickej normy zvýši o 40%,
  • ak je v technickom preukaze uvedená spotreba podľa slovenskej technickej normy aj predpisu Európskej hospodárskej komisie alebo len podľa predpisu Európskej hospodárskej komisie, na výpočet sa použije spotreba podla predpisu Európskej hospodárskej komisie vypočítaná aritmetickým priemerom; pri jazde cestného motorového vozidla v meste sa použije spotreba určená na jazdu v meste,
  • ak je v technickom preukaze uvedená spotreba podľa osobitného predpisu 8a) v členení na mestský cyklus, mimomestský cyklus a kombinovaný cyklus, na výpočet sa použije spotreba zodpovedajúca príslušnému cyklu premávky alebo kombinácii jednotlivých cyklov premávky, odvodených od konkrétneho režimu jazdy cestného motorového vozidla,
  • ak je v technickom preukaze cestného motorového vozidla uvedená spotreba podľa osobitného predpisu bez členenia na cykly, na výpočet sa použije spotreba podľa tohto osobitného predpisu; pri jazde cestného motorového vozidla v meste sa spotreba zvýši o 20%.

Podrobnejšie informácie o cestovných náhradách:

Príklad:

Jozef na svojom aute išiel na pracovnú cestu dlhú 30 km. Spotreba jeho auta je 7 l na 100 km. Benzín tankoval za cenu 1,3 EUR za liter. Akú cestnú náhradu za použitie vlastného vozidla môže očakávať od svojho zamestnávateľa?

 • Cestovné náhrady budú vo výške 8,22 EUR.

Zdroj: http://ekonomika.sme.sk/kalkulacky/cestovne-nahrady-pri-pouziti-vlastneho-vozidla.php?vozidlo=2&spotreba=8&cena=1.249&prejdene=41567%2C5