ŽILKA IGOR - ŽILKOVÁ IVETA - GOEBELS ŽILKOVÁ ZUZANA - Agentúrna Kancelária Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - 0917 921 927 - kontaktný email - Mnohoročné skúsenosti, dlhodobá starostlivosť

Ako sa poistiť?

Pre viac informácií a uzatvorenie poistenia nás kontaktujte cez 
Kontaktný Formulár.

Kontakty

Agentúrna kancelária
Mobil: 0917 921 927
Kontaktný e-mail
Žilka Igor
Mobil: 0905 616 208
Tel.: 043/4293 523
E-mail: Zilka@os.allianz.sk
Žilková Iveta
Mobil: 0918 968 802
Tel.: 043/4293 523
E-mail: Iveta.Zilkova@os.allianz.sk
Goebels Žilková Zuzana
Mobil: 0908 470 074

 

Od októbra sa zvyšuje maximálna horná hranica príjmu, ktorú môžu dosiahnuť mladí ľudia žiadajúci o hypotéku so štátnou bonifikáciou.

 

Mladí ľudia, ktorí sa v tomto čase rozhodujú, že si peniaze na vlastné bývanie zoženú zo špeciálnej hypotéky pre mladých, budú môcť mať vyšší príjem. V súčasnosti je maximum nastavené na 1 090,70 eura, od októbra sa zvýši o 49,40 eura. Mladý človek bude môcť zarobiť maximálne 1 140,10 eura a v takomto prípade sa mu zníži úrok o 3 percentá.

„Pri dvojiciach je suma dvojnásobná 2 280,20 eura. Jeden z dvojice teda môže zarábať aj viac, ako je maximálna výška stanovená pre jednotlivca. Podstatné je, aby neprekročili spoločný strop príjmu pre dvojicu,“ zdôrazňuje Zuzana Eliášová, hovorkyňa ČSOB.

Dotáciu k úrokovej sadzbe je možné získať najviac na sumu 50-tisíc eur a zároveň maximálne na sumu zodpovedajúcu 70 percentám z hodnoty založenej nehnuteľnosti. Časť úveru prekračujúca niektorú z týchto hraníc sa úročí štandardnou úrokovou sadzbou.

 

Rozhoduje priemerná mzda

Príjmový strop sa mení každý štvrťrok. Maximum závisí od priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Strop na získanie zvýhodnenej hypotéky pre mladých je jej 1,3 násobkom. Úroková sadzba sa znižuje o 3 %, pričom 2 % dotuje štát a 1 % banka.

Znížený úrok vám banka a štát poskytne počas prvých piatich rokov splácania a to najviac zo sumy 50-tisíc eur. Do posudzovania nároku na štátny príspevok sa pritom nezapočítavajú diéty, výživné alebo štipendium doktoranda.  

Ak sa zmení vaša finančná situácia, môžete banku požiadať o odklad splátok istiny alebo si môžete znížiť splátku až na polovicu počas dvoch rokov, ak sa vám narodí dieťa. Mladí ľudia musia splniť aj ďalšie podmienky. Tou najdôležitejšou je vek od 18 do 35 rokov. Rozhodujúce je, koľko rokov máte ku dňu, ku ktorému o hypotéku žiadate.

 

Banku si vyberajte

Nie je jedno, v ktorej banke o hypotéku pre mladých požiadate. Banky si určujú ďalšie podmienky. Inak majú napríklad nastavenú spodnú hranicu výšky úveru. Napríklad v Tatra banke vám poskytnú hypotéku už od 10-tisíc eur, v Slovenskej sporiteľni od 7-tisíc eur, v ČSOB majú minimálnu výšku úveru 4 500 eur. V UniCredit bank a v Prima banke Slovensko si môžete požičať minimálne 5-tisíc eur a vo VÚB 6 600 eur.

Okrem základnej bonifikácie banky priznávajú ďalšie znižovanie úrokov. Ak v Slovenskej sporiteľni využijete program Výhodný súčet, dajú vám zľavu na úroku 0,70 percenta. Zľavu dostanete, aj keď si necháte posielať výplatu (minimálne 250 eur) na účet v tejto banke. Vybavia a zaplatia vám aj znalecký posudok a vklad záložného práva do katastra. Vo VÚB si môžete založenú nehnuteľnosť v prípade potreby vymeniť za inú.

Banky sa líšia aj pri podmienkach mimoriadnych splátok mimo termínu zmeny úrokovej sadzby. Väčšina bánk umožňuje mimoriadne splátky bez poplatku počas prvých piatich rokov. V OTP Banka Slovensko máte možnosť splácať hypotéku mimoriadnymi splátkami bez poplatku nielen počas prvých 5 rokov splatnosti.

 

Za poskytnutie hypotéky si banky vyberajú poplatok. Napríklad V ČSOB je to 0,80 % (minimálne 150 eur, maximálne 1 000 eur), v Prima banke Slovensko zaplatíte poplatok 1 % z objemu úveru (minimálne 300 eur). Ak však máte účet v tejto banke a úver z neho splácate, hypotéku vám poskytnú bez poplatku. V Slovenskej sporiteľni si od vás vypýtajú minimálne 199 eur (maximálne zaplatíte 999 eur). V Tatra banke je poplatok 0,80 % z výšky úveru, minimálne 250 eur, maximálne 950 eur. V UniCredit banke je poplatok 0,90% z poskytnutého úveru (minimálne 200 eur). VÚB momentálne vyberá poplatok 0,80% z objemu úveru, maximálne 1 000 eur.

Zľavy z poplatku poskytuje Sberbank Slovensko. Základný poplatok je 0,80 % z výšky úveru (minimálne 165 eur). Z poplatku vám banka odpočíta 15 % vtedy, ak si zriadite program Active so sporiacim účtom a trvalým príkazom vo výške najmenej 20 eur mesačne na sporiaci účet. Takú istú zľavu získate, ak si zakladanú nehnuteľnosť poistíte v poisťovni Ergo a 15 percentnú zľavu dostanete vtedy, ak výška úveru k hodnote zabezpečenia je najmenej 50 %.

 

Aké doklady budete potrebovať

Typy dokladov, ktoré bude od vás žiadať banka pri vybavovaní hypotéky, závisia od toho, či ste zamestnanec alebo podnikáte. Zamestnanec predkladá potvrdenie o výške príjmu, samostatne zárobkovo činná osoba kópiu daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie a plus k tomu aj potvrdenie od daňového úradu, že nemáte voči nemu dlhy.

Ak žiadate o hypotéku vo vlastnej banke, kam posielate aj svoj príjem, potvrdenie o príjme banka nevyžaduje. Okrem toho potrebujete vlastnícky list, kópiu mapy katastra alebo geometrický plán ak stavba nebola zapísaná do katastra a znalecký posudok na zakladanú nehnuteľnosť.

Ak chcete stavať alebo rekonštruovať, banky od vás potrebujú stavebné povolenie, list vlastníctva k pozemku určenému na stavbu, kópiu z katastrálnej mapy alebo geometrický plán. Pri kúpe nehnuteľnosti budete potrebovať originál alebo overenú kópiu kúpnej zmluvy alebo zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy.

Banky si splácanie hypotéky poisťujú zriadením záložného práva k financovanej alebo rozostavanej nehnuteľnosti v prospech banky, vyžadujú poistenie založenej nehnuteľnosti a vinkuláciu poistného plnenia v prospech banky. Poistné plnenie by malo byť dohodnuté minimálne vo výške poskytnutého úveru (respektíve vo výške trhovej hodnoty nehnuteľnosti) a minimálne počas úverového vzťahu. Dodatočným zabezpečením úveru môže byť spoludlžníctvo manžela či manželky alebo napríklad záložné právo na vklad na termínovanom účte, na cenné papiere.

 

Zdroj: http://www.etrend.sk/financie/hypoteka-pre-mladych-bude-o-cosi-dostupnejsia.html