ŽILKA IGOR - ŽILKOVÁ IVETA - GOEBELS ŽILKOVÁ ZUZANA - Agentúrna Kancelária Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - 0917 921 927 - kontaktný email - Mnohoročné skúsenosti, dlhodobá starostlivosť

Ako sa poistiť?

Pre viac informácií a uzatvorenie poistenia nás kontaktujte cez 
Kontaktný Formulár.

Kontakty

Agentúrna kancelária
Mobil: 0917 921 927
Kontaktný e-mail
Žilka Igor
Mobil: 0905 616 208
Tel.: 043/4293 523
E-mail: Zilka@os.allianz.sk
Žilková Iveta
Mobil: 0918 968 802
Tel.: 043/4293 523
E-mail: Iveta.Zilkova@os.allianz.sk
Goebels Žilková Zuzana
Mobil: 0908 470 074

 

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. určila dátum ukončenia predaja jedného z dvoch hlavných produktov životného poistenia - kapitálového poistenia na 1.10.2015. Zmena sa teda týka produktov Flexi Život, Moja Farbička a Senior

 

Produkt Flexi Život garantuje zúročenie 1,9 % na základe technickej úrokovej miery, ktorá je stanovená pre všetky poisťovne Národnou Bankou Slovenska. Od októbra bude teda plne nahradený druhým produktom životného poistenia - investičným poistením, a teda produktom Môj Život.

 

Ukončenie predaja kapitálového životného poistenia je už dlhšie diskutovanou témou. Na mieste je otázka, prečo teda kapitálové poistenie končí?

 

Poisťovne zabezpečujú finančné prostriedky na plnenie garantovaných poistných súm vo veľkej miere z konzervatívneho investovania prostredníctvom štátnych dlhopisov, termínovaných vkladov, a podobne. Nakoľko technická úroková miera postupne klesá, poisťovne by v budúcnosti nemuseli byť schopné vyplácať plnenie v sľúbenej výške. Poisťovňa teda zvolila správny postup.

Ak ste teda zástancom kapitálového poistenia, ale doteraz ste rozhodnutie uzatvoriť si životné poistenie odkladali, máte čas do 30.09.2015.

Čo sa stane s už existujúcimi poistnými zmluvami kapitálového poistenia?

Všetky existujúce zmluvy s kapitálovým životným poistením budú naďalej fungovať, podľa podmienok dohodnutých pri uzatváraní zmluvy. Poisťovňa je povinná plniť poistné sumy podľa vopred dohodnutých podmienok.

Čo sa mení je ukončenie možnosti meniť výšku sporiacej zložky. Naďalej však bude možné upravovať úrazové pripoistenia a pripoistenia choroby, ktoré sú súčasťou produktu.

Vaše kapitálové zmluvy teda nezanikajú a ani ich nevyhnutne nemusíte rušiť.

 

V prípade záujmu o bližšie informácie nás kontaktujte prostredníctvom kontaktného formulára alebo našich kontaktov.