ŽILKA IGOR - ŽILKOVÁ IVETA - GOEBELS ŽILKOVÁ ZUZANA - Agentúrna Kancelária Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - 0917 921 927 - kontaktný email - Mnohoročné skúsenosti, dlhodobá starostlivosť

Poistenie je možné uzatvoriť pre nové aj jazdené, firemné, súkromné, osobné aj dodávkové vozidlá, nákladné vozidlá, autobusy, prívesy, návesy ako aj ostatné kategórie vozidiel.

 

Pre osobné vozidlá a malé nákladné vozidlá s celkovou hmotnosťou do 3500 kg (vozidlá kategórií M1, M1G, N1 a N1G) je určené MOJE AUTO - komplexné poistenie motorových vozidiel. Poistná ochrana havarijného poistenia je dostupná v balíkoch PLUS, EXTRA a MAX. 

 

 

Balík PLUS s rozšíreným krytím

 1. Povinné Zmluvné Poistenie - PZP vás chráni pred finančnými následkami, ak spôsobíte škodu niekomu inému v súvislosti s prevádzkou poisteného vozidla
 2. Právna Pomoc - telefonické právna rada (asistenčná služba poskytovaná telefonicky počas pracovných dní v čase od 8:00 do 16:00)
 3. Asistenčné Služby (základné) - oprava na mieste a odťah vozidla, preprava osôb, poskytovanie informácií v prípade poruchy, poškodenia alebo zničenia vozdila
 4. Úrazové Poistenie (základné) - kryje úraz vodiča, ak je účastníkom dopravnej nehody
 5. Živel - kryje škody v dôsledku živelných udalostí (povodeň, záplava, víchrica, hurikán, zemetrasenie, zoduv pôdy, atmosferické zrážky, krupobitie, úder blesku, snehová lavína, ťarcha snehu alebo ľadu)
 6. Požiar, Explózia, Implózia - kryje škody v dôsledku požiaru, explózie alebo implózie
 7. Zrážka so Zvieraťom  - kryje škody spôsobené zrážkou so zvieraťom
 8. Asistenčné Služby (rozšírené) - oprava na mieste a odťah vozidla, preprava osôb, poskytovanie informácií, náhradné vozidlo, náklady na ubytovanie alebo návrat do miesta bydliska, návrat po nájdené vozidlo, prepravu telesných pozostatkov, odstránenie zvyškov vozidla v prípade poruchy, poškodenia alebo zničenia vozidla
 9. Úrazové poistenie (rozšírené) - kryje úraz vodiča a všetkých prepravovaných osôb, ak sú účastníkmi dopravnej nehody

 

Balík EXTRA s komplexným krytím

Balík s komplexnou poistnou ochranou zahŕňa okrem balíka PLUS aj nasledovné poistné krytie:

 1. Odcudzenie - kryje krádež vozidla
 2. Vandalizmzs - kryje škody v dôsledku vandalizmu
 3. Zasklenie vozidla - kryje poškodenie alebo zničenie sklenených častí vozidla

 

Balík MAX s najširším krytím

Balík s najširšou poistnou ochranou zahŕňa okrem balíka EXTRA aj nasledovné poistné krytie:

 1. Havária - kryje škody na poistenom vozidle v dôsledku havárie
 2. Finančná strata - v prípade krádeže alebo totálnej škody kryje vozidlo vo výške hodnoty nového vozidla; platí pre vozidlá nie staršie ako 6 mesiacov po dobu maximálne 24 mesiacov od začiatku poistenia 

  

Zdroj: www.allianzsp.sk