ŽILKA IGOR - ŽILKOVÁ IVETA - GOEBELS ŽILKOVÁ ZUZANA - Agentúrna Kancelária Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - 0917 921 927 - kontaktný email - Mnohoročné skúsenosti, dlhodobá starostlivosť

 

V každodennom živote sme trvalo vystavení rizikám, ktoré môžu priniesť stratu finančnej stability a ohroziť dovtedajší životný štandard. Preto najlepšie riešenie spočíva vo finančnom zabezpečení proti takýmto rizikám. Najvhodnejšou voľbou ako zabezpečiť seba a svojich blízkych v prípade nepredvídaných životných udalostí je životné poistenie, ktoré si môžete uzavrieť v 3 možných variantoch.

Rizikové životné poistenie zabezpečuje výplatu dohodnutej poistnej sumy garantovanej ihneď po úmrtí poisteného. Uvedené poistenie slúži taktiež aj ako poistenie hypotekárneho alebo stavebného úveru, poistenie leasingu, investičných akcií a ďalších aktivít.

Kapitálové životné poistenie ponúka garantované zhodnotenie vložených prostriedkov a zároveň zabezpečenie pre prípad nečakaných udalostí.

Investičné životné poistenie predstavuje jedinečnú kombináciu poistenia s investovaním podľa vlastného rozhodnutia. Popri istote finančného zabezpečenia v nepriaznivých životných situáciách získava klient možnosť ovplyvňovať vlastné investície a participovať na príležitostiach finančného trhu s cieľom vytvoriť si finančný kapitál na svoje budúce potreby alebo potreby svojej rodiny (dôchodok, zabezpečenie detí a pod.).

Programy životného poistenia okrem poistenia pre prípad smrti alebo dožitia obsahujú aj ďalšie spektrum úrazových poistení a iných pripoistení. Poskytujú vám ochranu voči všetkým poistným rizikám, ktoré sa môžu počas života vyskytnúť.

Zdroj: www.allianzsp.sk