ŽILKA IGOR - ŽILKOVÁ IVETA - GOEBELS ŽILKOVÁ ZUZANA - Agentúrna Kancelária Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - 0917 921 927 - kontaktný email - Mnohoročné skúsenosti, dlhodobá starostlivosť

Poistenie nehnuteľnosti sa vzťahuje na nasledujúci majetok - rodinný dom, byt, nebytový priestor, chatu, garáž, hospodárske budovy, altánky, prístrešky, bazény, oplotenie, slnečné kolektory a ďalšie vedľajšie stavby a to aj v prípade, že sa vedľajšia stavba nachádza na inom mieste poistenia ako váš rodinný dom, byt alebo chata.

Spolu s rodinným domom, bytom alebo chatou sú poistené aj vybrané vedľajšie stavby ako oplotenie, spevnená plocha, terasa, chodník, prístrešok pevne spojený s poistenou budovou, studňa, septik a žumpa, a to až do výšky 10 % z poistnej sumy budovy.

Škoda sa nahrádza v nových cenách, ktoré zodpovedajú nákladom na opravu, alebo obstaranie poistenej nehnuteľnosti.


Poistenie záhrady
je určené nielen majiteľom, ale aj nájomcom úžitkových a okrasných záhrad na území Slovenskej republiky. Poistnú sumu si môžete určiť na základe vlastného rozhodnutia v rozmedzí od 5 do 50 Eur za 1m2 záhrady resp. za 1 strom. Toto poistenie sa u nás dojednáva spolu s Poistením budovy. Vaša záhrada bude chránená pred:

·         povodňami a záplavami,

·         víchricou, krupobitím a úderom blesku,

·         požiarom a výbuchom,

·         zosuvom pôdy, lavínou a zemetrasením,

·         nárazom vozidla, pádom lietadla a predmetov,

·         zničením stromov ľadovou vrstvou alebo hmotnosťou snehu.


Poistenie skla
sa vzťahuje na stavebné súčasti zo skla, sklenené dvere, pevne vsadené alebo zabudované sklo (napríklad okná, vstupné dvere, dvere na balkón, lodžiu alebo terasu, sklenená výplň dvierok na krbe a pod.) a na ďalšie sklenené súčasti vášho domova ako napríklad zrkadlá, akváriá, sklokeramické platne alebo slnečné kolektory.

Poistenie náhrobného pomníka sa vzťahuje na samotný náhrobný pomník, ako aj na všetky jeho stavebné súčasti. Toto poistenie sa u nás dojednáva spolu s Poistením domácnosti alebo Poistením budovy. Váš pomník bude chránený pred:

·         požiarom, výbuchom, úderom blesku,

·         pádom lietadla a predmetov, nárazom vozidla,

·         povodňou, záplavou, zemetrasením, zosuvom pôdy,

·         víchricou, krupobitím, lavínou.

·         náhrobný pomník je možné pripoistiť aj na riziko vandalizmus či krádež náhrobného pomníka.

 
V rámci produktu Môj domov si môžete dojednať Poistenie Privát plus. Toto Vám zabezpečí pomoc v prípadoch ako napr. zabuchnuté vchodové dvere, vytečená voda z radiátora atď. Poistné udalosti z Poistenia Privát plus je možné nahlasovať 7 dní v týždni od 7.00 do 19.00 okrem sviatkov. Stačí zavolať na telefónne číslo 0800 122 222.

Zdroj: www.allianzsp.sk