ŽILKA IGOR - ŽILKOVÁ IVETA - GOEBELS ŽILKOVÁ ZUZANA - Agentúrna Kancelária Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. - 0917 921 927 - kontaktný email - Mnohoročné skúsenosti, dlhodobá starostlivosť

Majetok v domácnosti môže byť poškodený v dôsledku rôznych udalostí. Ak ho chcete spoľahlivo ochrániť práve pre vás je určené naše poistenie hnuteľných vecí.

Poistenie domácnosti sa vzťahuje na všetky hnuteľné veci, ktoré máte v domácnosti – napr. nábytok, koberce, doplnky, šatstvo, športové potreby, domáce spotrebiče, elektroniku a veci osobnej potreby. Teraz poistenie obsahuje aj krytie škody na majetku spôsobené skratom elektromotora v spotrebičoch.

Poistenie domácnosti sa v našej spoločnosti dojednáva v rámci produktu Môj domov, rozsah poistenia si stanoví klient. Škoda sa nahrádza v nových cenách, ktoré zodpovedajú nákladom na opravu alebo kúpu novej veci.


Poistenie skla
sa vzťahuje na stavebné súčasti zo skla, sklenené dvere, pevne vsadené alebo zabudované sklo (napríklad okná, vstupné dvere, dvere na balkón, lodžiu alebo terasu, sklenená výplň dvierok na krbe a pod.) a na ďalšie sklenené súčasti vášho domova ako napríklad zrkadlá, akváriá, sklokeramické platne alebo slnečné kolektory.

Poistenie náhrobného pomníka sa vzťahuje na samotný náhrobný pomník, ako aj na všetky jeho stavebné súčasti. Toto poistenie sa u nás dojednáva spolu s Poistením domácnosti alebo Poistením budovy. Váš pomník bude chránený pred:

·         požiarom, výbuchom, úderom blesku,

·         pádom lietadla a predmetov, nárazom vozidla,

·         povodňou, záplavou, zemetrasením, zosuvom pôdy,

·         víchricou, krupobitím, lavínou.

·         náhrobný pomník je možné pripoistiť aj na riziko vandalizmus či krádež náhrobného pomníka.

 
V rámci produktu Môj domov si môžete dojednať Poistenie Privát plus. Toto Vám zabezpečí pomoc v prípadoch ako napr. zabuchnuté vchodové dvere, vytečená voda z radiátora atď. Poistné udalosti z Poistenia Privát plus je možné nahlasovať 7 dní v týždni od 7.00 do 19.00 okrem sviatkov. Stačí zavolať na telefónne číslo 0800 122 222.

Zdroj: www.allianzsp.sk